dima
  • nie tylko batuta

    Od kilku lat pracuję nad projektem „Nie tylko batuta”. Interesuje mnie jeden z najbardziej enigmatycznych zawodów:dyrygent. Moje obserwacje fotograficzne mają dwutorowy charakter. Po pierwsze: towarzyszę najbardziej znanym polskim dyrygentom na próbach, fotografując ich przy pracy. Po drugie niektórych z nich proszę o udostępnienie przedmiotów osobistych, które są niezbędne do wykonywania tego niezwykłego zawodu. Z tych przedmiotów układam kompozycje i fotografuję je w studiu. Opowieść o pozornie banalnych przedmiotach staje się pretekstem do rozmowy o sztuce. Otwarty cykl był prezentowany w formie wystawy w trakcie Międzynarodowego Konkursu Młodych Dyrygentów w roku 2016.